SMS İle Kimlik Doğrulama

Coslat® yazılımı SMS ile kayıt sonrası internet hizmeti verir. Şu anda hizmet veren 50 den fazla sms servis sağlayıcıyı destekler. Mevcut Sms sağlayıcıları dışında farklı bir sağlayıcıdan hizmet alınıyorsa, ilgili sağlayıcıdan API bilgileri elde edilirse yeni Sms sağlayıcısına da entegre olunabilmektedir.

Hizmet Portalı Sms Servisi kısmına gelip Ekle butonuna tıklanır.

Coslat Dokuman

Servis sağlayıcı seçilip ilgili sağlayıcıdan temin edilen bilgiler girilir ve Kaydet butonu tıklanır.

Coslat Dokuman

Kayıt Sayfasına gelinir ve Ekle butonuna tıklanarak yeni form oluşturulur. Form’da Kullanıcı Adı Seçimi Gsm olarak seçilir.

Coslat Dokuman

Telefon Numarası seçenekleri aktiflenir.

Coslat Dokuman

Parola yapılandırması, servis sağlayıcı seçimi ve Sms mesaj içerigi belirlenir. Ve Kaydet butonuna tıklanır.

Coslat Dokuman

Hizmet portalı yapılandırma sayfasında Sms servis sağlayıcı seçilir. Sms Mesajı içeriği düzenlenir. Sms gönderiminde hata ayıklma kutucuğu işaretlenir.

Coslat Dokuman

Eğer Sms gönderiminde kullanıcı başı limit belirlemek istiyorsanız. Hizmet Portalı yapılandırma sayfasında Güvenlik & Limitler altında Sms Limiti kutucuğunu işaretleyin. Açılan kutucuğa istediğiniz limiti tanımlayın.

Coslat Dokuman

Yapılandırma sayfası altında Kaydet ve Uygula butonuna tıklayın.

Coslat Dokuman