DNS Çözümleyici

Dinlenecek Port: SSL/TLS DNS sorgularına cevap vermek için kullanılan port. Başka bir hizmetin 853 numaralı TCP/UDP portuna bağlanması gerekmedikçe normalde boş bırakılmalıdır.

Host Değiştirme: Bu alandan herhangi bir istemci kaydı eklenebilir. Eklenen istemci kaydı DNS sunuculara sorulmaz ve Coslat tarafından yanıtlanır.

Alan Adı Değiştirme: İlgili etki alanı ile ilgili sorgu geldiğinde farklı bir DNS sunucuya yönlendirmeyi sağlar. Örneğin “coslat.com” için “35.204.203.72” gibi.