Dışarı NAT

Giden NAT, Coslat sisteminden çıkan trafiğin nasıl çevrileceğini belirler.

Giden NAT hangi arayüz trafiğinin ayrılacağını kontrol etmez, sadece trafiğin çıkarken nasıl ele alınacağını kontrol eder. Hangi arabirim trafiğinin çıkacağını denetlemek için Policy Route veya Statik Route kullanın.

Giden NAT, Giden sekmesindeki Güvenlik Duvarı> NAT altında yapılandırılır.