Port Test

Araçlar > Port Test sekmesinde Coslat bir host üzerindeki gitmek istenilen portun açık olup olmadığını belirleyen basit bir TCP bağlantı testi yapar ve çıktısını gösterir.

Port test

Host adı: Port testi yapmak istenilen ip adresi veya alan adı girilir.

Port: Test yapılacak port yazılır.

Kaynak port: Hangi port üzerinden test yapmak istenirse o port yazılır. (Kaynak port alanı genelde boş bırakılmaktadır.)

Uzak metin: Porta bağlanırken sunucu tarafından verilen metni gösterir. İşaretliyse, bu formun altındaki bir panelde görüntülenmesi 10+ saniye sürer.

Kaynak adres: Hangi ağ arabiriminin üzerinden port testi yapılacağını belirtir.

IP Protokolü: Kullanılacak IP protokolü belirlenir. (Varsayılan ipv4 protokolü kullanılır).