Soketler

Araçlar > soketler sekmesinde Coslat üzerinde açık olan ve dinlenen soketler hakkında bilgi verir. Bu alanda birçok bilgi görüntülenir;sistem üzerinde dinlenen portlar, servisler bulunmaktadır.

soket

USER: Komutu kullanan kullanıcının ismi.

COMMAND: Hangi komutunun kullanıldığı bilgisinin verildiği alan.

PID: Hangi PID (Process ID) ile sürecin temsil edildiğini belirtir.

FD: Soket numarasının dosya tanımlayıcısıdır.

PROTO: Hangi protokolünün kullanıldığını gösterir.

LOCAL: Yerelde açık olan portlar, dinlenen portlar, bağlantı kurmuş ip adresleri gibi bilgilerin tutulduğu alan.

FOREIGN: Bağlantının kurulduğu uzak sistem ve port bu kolonda görüntülenir.