5651 Kayıtları

Sistem > İmzalama Ayarları kısmındaki ayarlar ile dinlediğimiz arabirimin anlık trafiği izlenir.

Arabirim: 5651 sniffer servisinin aktif olduğu izlenmek istenen arabirim seçilir.

Satır Sayısı: Ekranda gösterilmek istenen maksimum satır sayısı seçilir.

Metin Filtresi: IP adresi, tarih, url vb. filtrelemeler için kullanılır.

5651