İmzalanan Kayıtlar

Coslat üzerinde tutulan loglar 5651 kanununa uygun bir şekilde imzalanmaktadır. 5651 imzalı kayıtları Kayıtlar > İmzalanan Kayıtlar altında tutulmaktadır. İstenilen 5651 imzalı kayıt detayına içerisine girilerek bakılır.

(Dikkat: Kanun gereği kayıtlara yetkili kişiler bakmalıdır.)

5651