Sistem Kayıtları

Kayıtlar > Sistem Kayıtları sekmesi altında birçok kayıt tutulmaktadır.Bu alanda sistem,güvenlik duvarı,dhcp,dns,ağ gecçitleri,ipsec,openvpn vb. gibi kayıtlar bulunmaktadır.

5651

Ayarlar sekmesinde; Sistem logları ile ilgili ayarların yapıldığı yerdir. Bu alandan gözükecek log sayısı, boyutu, vb. ayarlar yapılır.

Uzak lokasyona syslog göndermek için gerekli ayarlarda bu sekme altından yapılır. Göndermek istediğiniz syslog içerği,hangi porttan gönderileceği seçilir.

5651